Seramik ve Cam Bölümü
 
  Bölüm Tanıtımı
  Ana Sanat Dalları
  Bölüm Duyuruları
  Ders İçerikleri
  Akademik Kadro
  Doküman ve Dosyalar
  English
 
 
 
   Grafik

   Resim

   Seramik ve Cam

   Çizgi Flim (Animasyon)

   İç Mimarlık

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 

    Santral
    /

     Faks
   

    Eposta
    

     Adres
   

 

 

 
          Bölüm Başkanı
           Yrd.Doç. Nureddin GÜLAÇTI

          Bölüm Başkan Yardımcısı  
           Yrd.Doç.Dr. Keriman PEKKAN
           Öğr.Grv. Muhammet ILGIN

         Erasmus Koordinatörü
           Öğr.Grv. Filiz ÇİMEN

         Farabi Koordinatörü
           Öğr.Grv. Filiz ÇİMEN


Seramik Ana Sanat Dalı 2006–2007 akademik yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın genel amacı; bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Seramik öğrencisi dört yıllık eğitim süresince yalnızca sanat alanının teknik uygulamalarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sanat alanında kültürel, felsefi, tarihsel ve toplumsal bir bakış açısı kazanarak teknik ve kuramsal olarak donanımlı bir sanatçı adayı olarak yetişir.        
Bölümümüzün amacı; evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş sanatçı adayları yetiştirmek, öğrencilerimizin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda eğitimini kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürmektir.
       
Seramik Bölümü Kütahya ili içinde gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının geliştirilmesi ekseninde yeni sanatsal ve kültürel etkinlikleri geliştirmek açısından önemlidir. Seramik Bölümü, Türk sanatını; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve dünya çapında rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere ve yeni sanatsal kuramlara dönüştürmeyi görev kabul eder. “Toplumda, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının oluşturulması ve geliştirilmesi ekseninde, yeni sanatsal kuramlar geliştirmek ve öğrencilerimizin özgür düşünce ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak fırsatlar sunmak” bölümün vizyonunu ortaya koyar.

            Seramik Bölümü 2010 yılı ile birlikte ilk mezunlarını verme heyecanını yaşamaktadır. Bugün itibarıyla lisans öğrenimlerine devam eden öğrenci sayımız; I. sınıfta 28, II. sınıfta 23, III. sınıfta 28, IV. sınıfta 23 ve ayrıca 4 intibak öğrencisi olmak üzere toplam 106’ dır.

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr