Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
  Bölüm Tanıtımı
  Ana Bilim Dalları
  Bölüm Duyuruları
  Ders İçerikleri
  Akademik Kadro
  Doküman ve Dosyalar
  English
 
 
 
   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

   Hemşirelik

   Ebelik

 
 
  Üniversite
  Akademik Birimler
  İdari Birimler
  Öğrenci İşleri
  Ana Sayfa
 

 

 

    Santral
    /

     Faks
   

    Eposta
    

     Adres
   

 

 

 
          Bölüm Başkanı
           Yrd.Doç.Dr. Ferruh TAŞPINAR

          Bölüm Başkan Yardımcısı  
           
          

         Erasmus Koordinatörü
           Yrd.Doç.Dr. Betül TAŞPINAR

         Farabi Koordinatörü
           Yrd.Doç.Dr. Özgen ARAS


Yüksekokulumuzda sekiz yarıyıllık (dört yıl) lisans düzeyinde eğitim verilir. Eğitim dili Türkçe'dir. Derslerin yürütülmesinde ingilizce ağırlıklı yabancı yayınlardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki ingilizce dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve faaliyetlere etkin bir biçimde katılmaları teşvik edilmekte ve modern bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaktadır.

Birinci yılda temel tıp bilimleri dersleri ağırlıktadır. İkinci yılda Fizyoterapide değerlendirme yöntemleri ve tedavi edici egzersizler öğretilir. Üçüncü yılda uygulama ağırlıklı olarak özel rehabilitasyon teknikleri ve hastalıklara özel rehabilitasyon yaklaşımları üzerinde durulur. Son yıl ise klinik çalışmalar (stajlar)yapılır. 4 Yıllık Temel Tıp ve Fizyoterapi Mesleğine ilişkin dersleri alan ve mezun olan öğrenciler Fizyoterapist ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda 4 yıllık Yükseköğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup rehabilitasyon ekibinin asıl üyesidir. Fizyoterapist , hareket sistemini ilgilendiren yaralanma ve hastalıklarda uzman hekimin tanı koymasını takiben , Fizyoterapi ve Rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeler yapmak , tedavi programını planlamak ve uygulamaktan sorumludur.

Bunun yanı sıra sağlığın korunması için çeşitli koruyucu yöntemler geliştirir ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile vücut sistemlerini etkileyen egzersiz ve eğitim programını düzenler. Fizyoterapistler , hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, pediatri, plastik cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları,yoğun bakım,üroloji,kadın-doğum vb. ünitelerinde hizmet verirler.

© 2011 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü
Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşke Tavşanlı Yolu 10. KM KÜTAHYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (274) 265 20 31 ( 3 Hat ) Fax: +90 (274) 265 20 14 - Eposta :
webadmin@dpu.edu.tr