T.C

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı

 

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

 

Fakültemiz bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı açılacaktır. İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Dumlupınar Üniversitesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimine göre Güz ve Bahar dönemlerinde yürütülecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

1) Üniversitelerin İngilizce eğitim yapan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim - Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi Bölümleri öğrencisi (3.ve 4. sınıf) ya da mezunu olmak. 

 

2)MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı karar eki çizelgede yer alan herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlardan mezun olup İngilizce KPDS’ den 80 ve üzeri (B düzeyinde) puan almış olmak. 80 sayılı kurul kararı ekine ulaşabileceğiniz adres: http://ttkb.meb.gov.tr/duyurular/80/80_cizelge.pdf

80 sayılı karar ekinde gösterilen bölümlerin dışındaki bölümler programa kabul edilmeyecektir.

 

PROGRAM ÜCRETİ:  Toplam 3.250 TL. ( 150+550=700 TL ön ve kesin kayıtta geri kalan

                                          7 X 320 = 2.240 TL,  1 X 310 = 310 TL)

                                  

KAYITLAR :

 

Programa Ön Kayıt : 17/07/2010 – 18/08/2010 tarihleri arasında, Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Kayıt bürosunda yapılacaktır. Bu tarihlerde ön kayıt yaptırmayanlar kesin kayıt yaptıramazlar. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda başvuru tarihi esas alınır. Kontenjanın en az 50 öğrenci olması halinde program açılacaktır.                                                                                                                                                                                                                    

 

Ön Kayıtta Gerekli Belgeler :

1) Kayıt Formu

2) Öğrenci Belgesi (mezunlar için diploma fotokopisi)                                                                              

3) Banka Dekontu (150 TL. Kütahya Ziraat Bankası Merkez Şubesi, DPÜ Döner Sermaye 179-35064466-5001 nolu hesaba  Eğitim  Fakültesi  adı altında  yatırılacaktır.)

4)Kıbrıs Üniversiteleri mezunları için denklik belgesi

Not : Yatırılan 150 TL.  Öğrencinin başvurusunu geri çekmesi durumunda iade edilmeyecek olup; kesin kayıtlarda  kontenjanın dolması durumunda, öğrencinin başvurusu Fakülte tarafından kabul edilmeyecek olursa öğrenciye parası  geri verilecektir.

 

Kesin Kayıt : Kesin kayıtlar DPÜ 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takvimindeki kayıt döneminde yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta Gerekli Belgeler:

1)  3 Adet Fotoğraf

2)  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Banka Dekontu (550 TL. Kütahya Ziraat Bankası Merkez Şubesi, DPÜ Döner Sermaye 179-35064466-5001’nolu hesaba Eğitim  Fakültesi  adı altında  yatırılacaktır.)

4) KPDS sonuç belgesi.(Yukarıdaki 2.başvuru koşuluna göre başvuranlar için )

 

AKADEMİK TAKVİM

Program, DPÜ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik takvimine göre iki dönemde  (14’er hafta ) yürütülecektir. Ders Programı Güz Dönemi başında ayrıca duyurulacaktır.

 

İLETİŞİM

Tel: 0274 265 20 31-3271

Fax: 0274 265 20 57

Adres: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

            Tavşanlı yolu 10. km.  Posta Kodu. 43100 / KÜTAHYA